End Google Tag Manager -->

Bovennlig arkitektur

Arkitektfirmaet Tendra har tegnet Soleglad. Ledestjernen til firmaet, som holder til i Reykjavik og på Sola, er å skape bygg som gir tilbake til beboere og nærmiljø. Ikke minst å lage de løsningene kundene har behov for. Tendra arbeider tett sammen med byggherre og megler for å finne de beste løsningene.

Johann Sigurdsson (bildet) har tegnet boligdelen. Marco Ekkel har stått for næringsdelen. Begge arkitektene har som filosofi å ta utgangspunkt i byggets brukskvaliteter. 

I Soleglad er det lagt vekt på lyse, gjennomgående leiligheter som forstørrer opplevelsen av leilighetene. Det er også lagt mye vekt på å utnytte utsikten over det åpne og vidstrakte landskapet. Store vindusflater inviterer årstidene og lyset inn, og skaper åpenhet og utsikt. 

Bygningene er terrasserte og trinnvis trukket inn slik at de framstår som lite dominerende. Samtidig gjør arkitekturen at solen slipper godt til i det trivelige fellesområdet mellom bygningskroppene. Inntrekkingen gjør også at mange av leilighetene får toppleilighetskvaliteter med store terrasser og utsikt som oppleves som en utvidelse av leiligheten. Balkongene er også generelt større enn det som er vanlig. Og skillevegger i tre mellom balkongene skjermer både mot vind og innsyn.

Soleglad