Personvernerklæring

DINE PERSONOPPLYSNINGER
Personopplysninger er alle typer av informasjon som kan relateres til en identifiserbar person, slik som navn, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer osv.

FORMÅLET MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vårt formål ved innsamling av personopplysninger er for å behandle deg som kunde eller interessent. Vi trenger disse opplysningene for å holde kontakt, identifisere ditt behov, og for å kunne sette opp møter og eventuelle tilbud.

Vi vil ikke bruke personopplysninger til andre formål enn det som opprinnelig var intensjonen.

HVORDAN VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER
Vi samler inn opplysninger som navn, telefonnummer og e-post gjennom direkte kontakt per telefon, e-post eller møter. Dette er opplysninger du frivillig gir oss, og ikke noe vi samler inn uten at det er av interesse fra deg.

HVEM SOM HAR TILGANG TIL DATAENE
Det er kun ansatte i Eiendomsmegler 1 samt administrator for denne nettsiden som har tilgang til personopplysningene. Vi selger aldri informasjonen videre til tredjeparter.

HVOR LENGE LAGRER VI DATA?
Vi lagrer dine personopplysninger til prosjektet er ferdigsolgt.

DIN RETT TIL INNSYN, RETTING OG SLETTING
Du har rett på innsyn i de opplysningene vi har lagret om deg, hva de brukes til, hvem som har tilgang til de, hvor lenge de blir lagret og hvor dataene er hentet fra. Du har rett til å be om endring av dine opplysninger.

Du har også rett til å kreve sletting av personopplysninger du mener er unødvendig. Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke dersom et samtykke var utgangspunktet for vår lagring av dataene.

Kontakt oss gjerne for innsyn, retting eller sletting, eller om det skulle være noe annet du lurer på.

Soleglad